ERP systémy - poradenství

Poradenství při výběru ERP informačních systémů. Správná volba ERP systému má dopad na fungování podniku na celou řadu let. Nabízíme nezávislé poradenství, zasložené na zkušenostech z výběru a iplementace ERP systému v mnoha podnicích.

  • Poradenství při výběru ERP informačního systému.
  • Vyhodnocení přínosu ERP.
  • Funkcionalita / technologie.
  • Kritické parametry pro výběr ERP.
  • Problémové etapy při zavádění ERP.
  • Nezávislá analýza ERP nabídek.
  • Jaké jsou následné náklady na provoz ERP.