Školení

Pořádáme zakázková školení z oblasti managmentu a ekonomiky.

Pro letošní rok jsme připravili řadu školení, převážně z oblasti managmentu a ekonomiky. Příprava témat vycházela z aktuální situace na trhu, současném stavu ekonomiky a podmínek pro podnikání. Pokud si z níže uvedených témat nemůžete vybrat, zkuste se na nás obrátit zde.

 • Managerské minimum pro firmy v EU - seznámení s praktickými instrumenty a metodami managementu firmy.
 • Základy managerského účetnictví - front a back office výkonu účetního a managera firmy na bázi účetnictví /metody, instrumenty, výkazy, účtování/.
 • Personalistika firmy - instrumenty personalistiky, modelování, výběr pracovníků, sebehodnocení, kariérové plány, asertivita, motivace, produktivita lidských zdrojů, odměňování, business plán a personalistika.
 • Řízení a řešení ekonomických rizik firmy - instrumenty, metody řešení, komunikace s klienty, bankami a finančními úřady.
  Project management - metody, způsoby a instrumenty sestavování managerských, finančních a strategických projektů, plánů vč.požadavků a praxe EU.
 • Marketing firmy - instrumenty marketingu a jejich použití v praxi.
 • Bonita klienta - kriteria a způsoby zpracování ratingu klientely pro potřeby obchodování firmy a řešení rizik.
 • Koučování a facilitace ve firmě - modely a instrumenty, využití potenciálu zaměstnanců, typy koučingu a facilitace, empatie, asertivita.
 • Finanční management a strategie firmy - finanční modelování, business plán, balanced scorecard, diverzifikace aktiv a pasiv a jejich citlivost na změny, kapitalizace majetku a pohledávek, corporate finance.
 • Firma a banka - technika a instrumenty spolupráce, metody zpracování podkladů a jejich využití pro napojení na private banking, na svěřenecké aktivity firem a bank /mergers and acquisition/.
 • Cenné papíry a firma - klasifikace cenných papírů, fundamentální a technická analýza, emise, obchodování, business cenných papírů, opce, termínované obchody, burza.