Grafický design

Grafický design je souhrn oborových zkušeností, citu pro barvy, smyslu pro kompozici, kritického myšlení, značné dávky cynismu a invence. Každý grafický design, který je míněn vážně, by měl mít přiměřenou míru stravitelnosti, pro toho jemuž je určen. Nikdy by neměl potenciální klienty trápit či rozptylovat, naopak měl by je intuitivně navigovat k informaci, která je zajímá.

Pamatujeme na to, aby byl námi navržený design dobře cílený a vyjadřoval nosnou myšlenku, která je v souladu s klientovou strategií a filosofií.

Jsme přesvědčeni, že pro dobrý design jsou potřeba kromě zkušeností také:

  • dobrý nápad,
  • vtip,
  • vizuálně zajímavé řešení.

Pomocí dobrého grafického designu můžete svým potenciálním klientům nenásilně ukazovat cestu i k jiným informacím, které by je mohli zajímat, aby si odnesli jistý pocit důvěry. Protože dobrý design by především měl podtrhnout a ctít obsah.

Grafický design je daleko složitější konstrukce, než řada lidí předpokládá. Nejedná se zdaleka jen o barvy, volbu písma a navigační prvky, ale také o celkovou kompozici, umístění prvků a jejich vzájemné proporce. Podle obsahu a zaměření obsahuje řadu strukturálních prvků, které byť jsou pro klienta intuitivní a tudíž takřka “neviditelné”, mají velký význam pro vypíchnutí, či potlačení určitých částí, pro orientaci v obsahu a v neposlední řadě též funkci estetickou. Dobrý grafický design přináší klientům komplexní příjemně vyvážený vjem grafického vyznění celého díla, jež všemi svými prvky ladí a logicky spojuje formu s obsahem. Do detailu promyšlená, vhodně zvolená a navržená grafická podoba umožní intuitivní pohyb a čtení informací v prostředí internetové prezentace, katalogu, manuálu nebo jiných materiálů.