Firemní identita (CI)

Manuál firemní identity

Jedná se o dokument, který popisuje vztahy mezi grafickými prvky, symboly, logotypem, druhy použitých písem. Předepisuje v jakých případech použít jakou variantu logotypu, písma a podobně. Jako manuál slouží především ke správné prezentaci firemní kultury v komunikaci se třetími stranami, nebo je vodítkem pro vytváření firemních materiálů.

Jsme odborníci ve svém oboru. Postaráme se o všechny etapy od návrhu, přes realizaci, po samotné polygrafické zpracování manuálu firemní identity. Na konci celého procesu tvorby, o jehož průběhu budete mít neustálý přehled, bude výsledný manuál.

Můžete se spolehnout, že obdobně postupujeme i v případě jiných zakázek.

Prohlédněte si ukázky některých částí námi vytvořených manuálů firemní identity.