Tiskoviny

Tiskoviny jsou velmi důležitou součástí firemní komunikace. Tištěné materiály můžeme vždy řešit mnoha způsoby zpracování. Nikdy by však neměla chybět originalita a vazba na již zavedený firemní styl (Corporate Identity). Vytváříme návrhy jak tiskovin, které komunikují vaši společnost směrem ke klientům, tak tiskoviny běžné, které nejsou navázány na firemní styl.

Rádi pro Vás vytvoříme:

  • Manuál firemní identity (Corporate identity)
  • Logotyp
  • Akcidenční tiskoviny (vizitky, hlavičkové papíry, vzhled firemních obálek)
  • Tiskoviny od jednoduchých po mnohostránkové (letáky, pozvánky, vstupenky, prospekty, brožury)

Jak pracujeme:

  • Vyslechneme vaše představy a požadavky (analýza)
  • Máte-li konkrétní požadavky (představu o vzhledu, funkci) budeme se tyto snažit respektovat
  • Domluvíme si termín zpracování
  • Zpracujeme návrh, případně více návrhů či variant
  • Před dokončením materiály zkontrolujeme a provedeme úpravy dle vašich připomínek
  • Zajistíme případný tisk či jiné zpracování