Vektorová ilustrace

Vektorová ilustrace (grafika) je jeden ze dvou základních způsobů prezentace obrazové informace v počítačové grafice. Na rozdíl od grafiky rastrové (bitmapové), kde je celý obrázek popsán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů (pixelů) uspořádaných do pravoúhlé mřížce, vektorová ilustrace se skládá z geometrických útvarů (body, přímky, křivky, mnohoúhelníky, apod.).


Výhodou vektorové grafiky oproti rastrové grafice:

  • Je možné libovolné zmenšování nebo zvětšování obrázku bez ztráty kvality.
  • Je možné pracovat s každým objektem v ilustraci odděleně.
  • Výsledná datová náročnost vektorové ilustrace (grafiky) je obvykle mnohem menší než u grafiky rastrové (bitmapové).

Naproti tomu nevýhody:

  • Oproti rastrové grafice je zpravidla složitější pořízení obrázku. V rastrové grafice lze obrázek snadno pořídit pomocí fotoaparátu nebo skeneru. V grafice vektorové jste odkázání na schopnosti a odbornost specialisty.

Vektorovou grafiku lze využít zpravidla pro:

Pro Vaši lepší představu o síle a možnostech vektorové ilustrace si prohlédněte ukázky námi vytvořených ilustrací.