Proč je lépe svěřit projekt specialistům?

Bezbřehá, nekontrolovatelná demokracie v oboru grafického designu rozmělňuje tvořivého ducha ve žvatlavou břečku, neboť k tvorbě grafiky už dnes stačí ovládnout některý software k tomu vhodný. Jiné bariéry zdánlivě neexistují. A proto v nastalé svobodě kvalitu rozezná jen ten, kdo má patřičně zostřené smysly a vkus. K nezbytné výbavě každého zdatného designéra patří v prvé řadě schopnost samostatně kriticky myslet.

Vše se změnilo

Byly doby, kdy úcta ke grafikému a designérskému řemeslu byla skoro posvátná. S nástupem počítačů do grafického oboru se musíme smířit s tím, že dnes se do grafického designu pouštějí stále častěji lidé, kteří postrádají oborové vzělání, ale často nemají ani žádnou zkušenost s oborem do něhož vstupují.

Specialisté v oboru grafického designu tak čelí situaci, kdy se spousta laiků domnívá, že stačí právě pouze vhodný software a počítač, že navrhnout dobrý plakát, brožuru, logotyp či internetovou prezentaci dokáže doslova každý - dobrý kamarád, manželka, nebo dokonce zadavatel sám.

Demokratizací oboru nám odborníkům narostla "laická konkurence", která nás motivuje se neustále posouvat dál v grafickém designu a bojovat za respekt k naší profesi. Přesvědčit klienty, že spolupráce s ostřílenými specialisty jim přinese prospěch - prestiž, zakázky, zvýšení prodeje, nebo i vše dohromady.

"Víme, že každý design stojí peníze, ale jen dobrý design je i vydělává."

Jako specialisté ve svém oboru máme k efektivní komunikaci s klienty dostatečnou míru sebevědomí i cynismu a značné zkušenosti. Na rozdíl od laiků jsme si vědomi toho, že zadavatel není výtvarník, není ani odorník na grafickou úpravu, proto jsou jeho privátní názory na design, barvy a estetiku zpravidla irelevantní. Neuchylujeme se k poklonkování našim klientům, ale naopak snažíme se vybudovat vzájemnou důvěru. Díky tomu se nám daří vytvářet kvalitní grafický design a nezklouznout k průměrnosti. Neznamená to však, že nerespektujeme přání klienta, právě naopak. Máme k našim klientů stejný respekt, který mají oni k nám.

Nepřemýšlejte o designu jako o něčem, kde utápíte své peníze. Přemýšlejte o designu jako o dobré investici.