Vztah a role klienta a designéra ve spolupráci na projektu

Úkolem klienta je definovat zadání, vytvořit obecný rámec pro práci, nastavit parametry výsledku a oponovat, pokud se hotové řešení provinilo proti dohodnutému zadání. Vše ostatní by mělo zůstat mimo jeho kompetenci. To už je doména designéra, jeho vyhrazené pole působnosti, v němž se umí dobře pohybovat.

Zdravý obchodní vztah nikdy nefunguje bez respektu k lidem, kterým klient zadává práci. Klient si spececialisty najímá k tomu, na co nestačí, ne k tomu, co by si udělal sám, kdyby měl náhodou čas. Nejhorší zadavatel je pak zpravidla ten, který má sám jisté grafické ambice a nenechá si poradit od zkušených oborových specialistů. S takovým se většinou dohodnout nedá a nám se zdá pro obě strany efektivnější, s takovými klienty "takydesignéry" ve vší slušnosti nespolupracovat.